Liên hệ

Địa chỉ: 159 Ter Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 07, Quận 03, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 3930 3384|(08) 7107 9888|Fax: (08) 3930 1828

www.thessc.vn - Email: ssc@thessc.vn